Regelmatig wordt me als kunstenaar gevraagd: Hoe krijg je inspiratie, ga je daar voor zitten, en heb je het soms ook wel eens niet en wat doe je dan?

Altijd leuk dat soort vragen, even een stapje dieper kijken in het proces. Alsof inspiratie iets heiligs of magisch is wat je hopelijk overvalt en als het kan dan ook nog eens op het goede moment als je net voor je ezel staat met een mooi wit doek en een palet vol verf. Nou ja misschien is het ook wel een magisch proces…..maar het is ook gewoon geconcentreerd, planmatig hard werken en vertrouwen dat je op het juiste moment de juiste dingen krijgt aangereikt.

Inspiratie het woord betekent letterlijk inademing. En in onze spreektaal wordt het gebruikt als we een ingeving hebben, een idee krijgen en we met bezieling iets willen creëren. Het woordenboek geeft aan dat het een bewustzijnstoestand is waarin iemand over het maximum van zijn creatief, scheppend vermogen beschikt. Inspiratie komt ook van het Latijnse woord ‘in spirare’, ofwel de ziel of de geest inblazen.

Ondertussen probeer ik helder te krijgen hoe dat in mij gaat. Het begint vaak met iets waarvan ik merk dat het me raakt, die extra vibe, een soort van kippenvel die door mijn lichaam voelbaar is en ik weet dat ik er aandacht aan mag besteden. Het onderwerp, beeld op mijn netvlies, emotie neem ik mee. Vervolgens komt het in een soort proces waarbij er steeds meer helder wordt waarom ik het onderwerp zo rakend, intrigerend vindt. Naarmate ik dat steeds duidelijker krijg, des te meer kan ik er ook een accent op leggen. En als vanzelf komen er dan beelden, vaak in stukjes en laagjes waarvan ik een krabbel, schets, foto maak waar ik mijn innerlijke beelden aan toevoeg totdat er een totaalbeeld is.

Met dat totaalbeeld ga ik aan het werk op het doek of paneel. Ook dat gebeurt in diverse lagen waarbij ik graag wat intuïtiever te werk ga. Op die diverse onderlagen groeit als het ware het definitieve beeld.

Iedereen heeft zijn eigen inspiratiebron, creatief vermogen en verbeeldingskracht, zijn eigen vibe waardoor je geraakt wordt en weet dit hoort bij mij, en vanwaar  uit je dan ook met passie, kracht , vertrouwen gaat doen. Dus besteed aandacht aan alles wat je bezielt, want het is "Spirit" die met je probeert te communiceren. Daarom wordt het "inspiratie als "in-spirit" genoemd. Luister ernaar, geloof erin en handel ernaar.

En mocht je het even niet voelen of weten, neem rust en adem in, adem uit…..